Vad görs mot Covid-19 i upplevelsevärlden?

Många av Greatdays upplevelseleverantörer har vidtagit åtgärder för att på bästa möjliga sätt minska smittspridning, det innefattar bland annat följande:

  • Personal är instruerade i hur de bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • All personal uppmanas att tvätta händer och använda handsprit så ofta som möjligt, samt stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom.
  • Hissknappar, betalningsterminaler, stolsryggar, dörrhandtag och andra utsatta ytor tvättas och desinficeras kontinuerligt flera gånger varje dag.
  • Restauranger har plockat bort platser och medger ett mindre antal sittande gäster i lokalerna. Borden är utplacerade så att man sitter mer utspritt i lokalen.
  • Vinprovningar har extra hygienåtgärder samt genomförs med mindre antal deltagare som sitter mer utspritt i lokalen, alternativt arrangeras de online.
  • Våra motorleverantörer erbjuder alla kunder plasthandskar, instruktörer bär handskar samt munskydd; bilens ratt och spakar blir rengjord mellan varje körning.

Känner du oro inför en bokad upplevelse, kontakta gärna vår kundservice för information kring din upplevelse och bokning. Greatdays strävar efter att alltid ta hand om kundernas behov i högst möjliga utsträckning. 

Kontakta vår kundtjänst

Telefon: 08-120 80 740

Skicka meddelande

 

Du som innehar ett värdebevis för en upplevelse

Ett värdebevis från Greatdays gäller i 12 månader räknat från det datum som det utfärdats. Innan giltighetstiden löper ut kan du förlänga giltighetstiden på ditt värdebevis med 6 månader vid ett tillfälle. En administrativ avgift tas ut vid förlängning.

Du som har bokat en upplevelse

Är du fullt frisk men känner oro inför en bokad upplevelse, kontakta gärna vår kundservice för information kring din upplevelse och bokning. Greatdays försöker alltid ta hand om kunders behov i högst möjliga utsträckning. Arangörernas villkor och besked gäller beroende på upplevelse.

Visa fler